Kako nadmudriti casino

                            Savjeti igrača ruleta

Sistemi  3 x 63  i  6 x 63

  

Nedavno mi je igrač M.H. poslao sistem 63, igra se na 3, odnosno 6 tuceta. Ovaj sistem zanima ne samo mene, ali i mnogo drugih igrača. Nakon njegove objave dobio sam nekoliko emaila od igrača kojima isti sistem 3x63, odn. 6X63 nije baš sasvim jasan, te su me zatražili za detaljniji opis igre. S obzirom da se mogu očekivati i druga pitanja, odlučio sam posvetiti pažnju ovom postupku igre, dati mu veći prostor i staviti ga kao poseban sistem. Radi pregleda i boljeg shvaćanja odlučio sam ga opisati i  objasniti na jednostavnom primjerku koji se desio kod Kasina Euro:

 

Prema tome najprije navodim original emaila autora dopune, igrača M.H.:

 

Dobar dan gospodine Tomislave,

na Vaše strance vraćam se puno puta, zahvaljujući njima nešto malo sam bogatiji, mada se također računam među "početnike" koji su shvatili.  Riječ će biti, kako drukčije nego o ruletu. Nedavno sam na Vašim stranicama pronašao sistem Fibonacci na tri tuceta i šest tuceta. To je vrlo lijepa ideja, pa bih i ja volio nešto malo dodati. Aplicirao sam gore navedenu ideju na sistem 63/64 te dolazim sa sistemom 3x63, odn. 6x63, koji se nekada na fizičkom ruletu dosta teško stiže preračunavati.

Princip već sada sigurno znate - naravno, ali i tako bih ga htio navesti za sve ostale:


1. Istodobno ulažemo na duple kolone I+II, I+III i II+III,

    eventualno na duple tucete 1-12 + 13-24, 1-12 + 25-36 i 13-24 + 25-36.

    (Ili može obadvoje odjednom, kada imate veliki mozak.) Sve sinkronijski prema sistemu 63.


2. Igra je praktično uvijek sasvim mirna i kapital je kod osnovne progresije 1-3-9-27-81-243 željezne redovitosti,

    s vremena na vrijeme dirnuta je nula koju prelazimo kao malu neravninu na lijepom hodniku.

    Zato adrenalinski igrači mogu progresiju promijeniti, kako bi sve bila još bolja zabava.


Sistem sam probao u kasinu Unibet trenirajući, tamo se može stizati i 6x63, jer sve u miru možete izračunati, prekontrolirati i tek tada stisnuti spin. Nisam našao ništa loše, za puno sati igranja 3x63 na kolone maksimalan ulog bio je 2 x 81 + 2 = 164 žetona. Preporučam uzeti u kasino olovku i papir, ili dobar pomoćnik može biti kod kuće ispisani obrazac.


Za najveću prednost sistema smatram da je skoro bez rizika, dok kune padaju i padaju. Za najveću slabost smatram to, da je za kratko vrijeme dosta dosadno, kao negdje u tvornici na traci (samo negdje u daljini nas prolazi manja zima - što ako...). Znači riskantan je kada nije dovoljno novca. Inače super glazba.

M.H.

 

... toliko u svezi emaila igrača M.H. Pa da sada cijeli postupak vidjeti na jednostavnom primjerku...

 

Postupak igre:

Za dalju igru u prvom redu potrebno je znati da ćemo sistem 63 tobože igrati za svaka 2 tuceta posebno, znači posebno i tobože odvojeno igramo tucete 1.i 2., posebno tucete 1. i 3. te posebno tucete 2. i 3.

 

Igru počinjemo ulogom po 1 žeton za 1. i 2. tucet, po 1 žeton za 1.i 3.tucet i po 1 za 2. i 3. tucet

Ovo je vrlo bitno radi shvaćanja kalkulacije ulaganja za cijelo vrijeme igre.

 

Konkretan izgled i raspored uloga točno će pokazati slijedeće tablice:

                                  

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1

 1

1

 

2

2

 1

 

1

2

3

 

1

1

2

Ukupno stanje: 5000

 

pada broj 6, 1. tucet, znači moramo zapaziti situaciju:

- dobitni su ulozi na 1. i 2. tucetu, ulog za drugi spin ostavimo na istoj visini

- dobitni su ulozi na 1. i 3. tucetu, ulog za drugi spin ostavimo na istoj visini

- gubitni su ulozi 2. i 3. tuceta, povećavamo ulog na 3 žetona za svaki od oba tuceta

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  1 1   2
2  1   3 4
3   1 3 4

Ukupno stanje: 5000

 

pada broj 29, 3.tucet, znači:

- gubitni su ulozi 1. i 2. tuceta, povećavamo ulog na 3 žetona za svaki od oba tuceta

- dobitni su ulozi na 1. i 3. tucetu, ulog za drugi spin ostavimo na istoj visini

- dobitni su ulozi na 2. i 3. tucetu, smanjujemo ulog na prvobitnu granicu 1 žeton za svaki od oba tuceta

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  3 1   4
2  3   1 4
3   1 1 2

Ukupno stanje: 5002

 

pada broj 13, 2.tucet, znači:

- dobitni su ulozi na 1. i 2. tucetu, smanjujemo ulog na prvobitnu granicu - 1 žeton / tucet

- gubitni su ulozi 1. i 3. tucet, povećavamo ulog na 3 žetoni / tucet

- dobitni su ulozi na 2. i 3. tucetu, ulog je ostao na početnoj visini

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  1 3   4
2  1   1 2
3   3 1 4

Ukupno stanje: 5004

 

pada broj 30, 3.tucet, znači:

- gubitni su ulozi 1. i 2. tuceta, povećavamo ulog na 3 žetona / tucet

- dobitni su ulozi na 1. i 3. tucetu, smanjujemo ulog na 1 žeton / tucet

- dobitni su ulozi na 2. i 3. tucetu, ulog ostaje na početnoj visini

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  3 1   4
2  3   1 4
3   1 1 2

Ukupno stanje: 5006

 

pada broj 23, 2.tucet, znači:

- dobitni su ulozi na 1. i 2. tucetu, smanjujemo uloge na prvobitnu granicu - 1 žeton / tucet

- gubitni su ulozi 1. i 3. tuceta, povećavamo ulog na 3 žetona / tucet

- dobitni su ulozi na 2. i 3. tucetu, ulog ostaje na početnoj visini

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  1 3   4
2  1   1 2
3   3 1 4

Ukupno stanje: 5008

 

pada broj 15, 2.tucet, znači:

- dobitni su ulozi na 1. i 2. tucetu, ulog ostaje na prvobitnoj granici

- gubitni su ulozi 1. i 3. tuceta, povećavamo ulog na 9 žetona / tucet

- dobitni su ulozi na 2. i 3. tucetu, ulog ostaje na početnoj visini

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  1 9   10
2  1   1 2
3   9 1 10

Ukupno stanje: 5004

 

pada broj 12, 1.tucet, znači:

- dobitni su ulozi na 1. i 2. tucetu, ulog ostaje na prvobitnoj granici

- dobitni su ulozi na 1. i 3. tucetu, smanjujemo ulog na prvobitnu granicu

- gubitni su ulozi 2. i 3. tuceta, povećavamo ulog na 3 žetona / tucet

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  1 1   2
2  1   3 4
3   1 3 4

Ukupno stanje: 5012

 

pada broj 11, 1.tucet, znači:

- dobitni su ulozi na 1. i 2. tuceti, ulog ostaje na prvobitnoj granici

- dobitni su ulozi na 1. i 3. tuceta, ulog ostaje na prvobitnoj granici

- gubitni su ulozi 2. i 3. tuceta, povećavamo ulog na 9 žetona / tucet

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  1 1   2
2  1   9 10
3   1 9 10

Ukupno stanje: 5008

 

pada broj 0, ne ubraja se ni u jedan tucet, znači:

- gubitni su ulozi 1. i 2. tuceta, povećavamo ulog na 3 žetona / tucet

- gubitni su ulozi 1. i 3. tuceta, povećavamo ulog na 3 žetona / tucet

- gubitni su ulozi 2. i 3. tuceta, povećavamo ulog na 27 žetona / tucet

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  3 3   6
2  3   27 30
3   3 27 30

Ukupno stanje: 4986

 

pada broj 28, 3.tucet, znači

- gubitni su ulozi 1. i 2. tuceta, povećavamo ulog na 9 žetona / tucet

- dobitni su ulozi na 1. i 3. tucetu, smanjujemo ulog na prvobitnu razinu 1 žeton / tucet

- dobitni su ulozi na 2. i 3. tucetu, smanjujemo ulog na prvobitnu razinu 1 žeton / tucet

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  9 1   10
2  9   1 10
3   1 1 2

Ukupno stanje: 5010

 

pada broj 29, 3.tucet, znači

- gubitni su ulozi 1. i 2. tuceta, povećavamo ulog na 27 žetona / tucet

- dobitni su ulozi na 1. i 3. tucetu, ostavimo ulog na prvobitnoj razini 1 žeton / tucet

- dobitni su ulozi na 2. i 3. tucetu, ostavimo ulog na prvobitnoj razini 1 žeton / tucet

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  27 1   28
2  27   1 28
3   1 1 2

Ukupno stanje: 4994

 

pada broj 16, 2.tucet, znači

- dobitni su ulozi na 1. i 2. tucetu, ulog pada na najnižu razinu 1 žeton / tucet

- gubitni su ulozi 1. i 3. tuceta, ulog se povećava na 3 žetona / tucet

- dobitni su ulozi na 2. i 3. tuceta,  ulog se smanjuje prema početnoj razini 1 žeton / tucet

 

.... i tako dalje

 

Tako bi izgledala tablica kada bismo igru dalje nastavili:

 

Tucet

Vrijednost ulaganja na pojedinim tucetima

1. i 2. tucet

1. i 3. tucet

2. i 3. tucet

Ukupno

1  1 3   4
2  1   1 2
3   3 1 4

Ukupno stanje: 5020

 

Vrlo je moguće da bi igra još dugo sačuvala svoj uravnoteženi karakter, kao što je i do sada imala. Bez većih problema ugodnom igrom dobili smo 20 žetona. Jedino što je igru ponekad kompliciralo,

bila je nula i druga serija jednog tuceta.

 

 

I što sistem 6 x 63?

Kao što već svaki igrač sumnja, gore navedeni sistem zove se 3 x 63, ili sistem 63 na 3 tuceta. S obzirom da na ruletu postoji 6 tuceta (ako kolone isto tako smatramo za tucete), gore navedeni sistem možemo bez problema igrati ne samo na 3 tuceta, ali istodobno i u 3 kolone. Radi se sasvim o istoj igri, štoviše na isti način igramo u one 3 kolone. Osim toga što procijenjujemo u koju kolonu pripada broj koji je upravo pao, također moramo odrediti u koju kolonu pripada. Prema tome kasnije ulažemo na iste kolone.

Radi boljeg pregleda prilažem primjer perfektno smišljenoga francuskog ruleta kod Kasina Euro.

Pretpostavljam da svaki igrač zna kako ulagati na tucete i kolone, ali u slučaju da ne zna, sa slike će to jednostavno shvatiti i početnik. Stavio sam plave žetone na 3 "klasična" tuceta, te crvene žetone na 3 kolone. Kada primjenjujemo sistem 6 x 63, stalno u biti pokrivamo onih 6 mjesta na platnu, samo se mijenjaju vrijednosti žetona, prema gore navedenom postupku.

 Zaključak:

Sistemi 3 x 63 a 6 x 63 vrlo su ugodni, uravnoteženi sistemi. Naime, to ne znači,

da možemo ići igrati nepripremljeni. Kao što se od primjerka može zapaziti, ispravna kalkulacija i priprema uloga za drugi spin može biti vremenski naporan, uglavnom na početku korištenja ovih sistema.

Isto tako potrebe kapitala ne mogu se podcjenjivati. Dakle, potrebno je znati da istodobno igramo čak 6 samostalnih igara! Bila bi šteta izgubiti kapital samo zato jer smo zbog vremenskog pritiska sve žetone stavili na loše polje na platnu. Isto tako bi bila šteta izgubiti kapital samo zbog toga što nemamo dovoljno žetona za dalju seriju.

 

Stoga kao i obično preporučam za igru dovoljno vremena i sve u miru isprobati, najprije naravno bez novca. Za stvarnu igru dobro je odabrati kasino koje nam omogućuje u miru sve izračunati, staviti ispravne vrijednosti uloga na platno i onda sam stisnuti spin – ovo je recimo moguće kod Kasina Euro ili Unibeta ili Kasina Europa.

I kod uravnoteženih sistema ovog tipa također je potrebno spriječiti matematičku prednost ruleta. Zato je dobro odrediti limite za dobitak i gubitak i nakon što iste postignemo, igru jednostavno završiti ili otići na drugi sistem.

 

Kao i uvijek dobro je sistem najprije temeljito isprobati, u miru samo tako i bez financijskog rizika u dolje navedenim kasinima:

Natrag na glavnu stranicu sa ruletnim sistemima

 

 

 

 

 

 

.