Kako nadmudriti casino

                            Savjeti igrača ruleta

Fibonacci na 3 tuceta

  

Opis sistema:

Ovaj sistem polazi od starog dobrog sistema Fibonacci. Samo ukratko da se prisjetimo.

Srednjovjekovni matematičar Fibonacci napravio je brojčani niz u kojem je uvijek naredni broj zbroj dvaju prethodnih brojeva.

 

Fibonacci niz je slijedeći:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …

 

Kod starog sistema Fibonacci ulagalo se na boje, tako da nam brojevi u nizu govore koliko moramo uložiti. Početni broj je 1. Drugi broj se izračuna od 0+1 (pošto ne postoji broj ispred jedinice) i opet je 1. Drugi broj je 1+1, ili 2, dalje 1+2, tj. 3 i 5+3=8, itd. Ako dobiješ prvi ulog, onda se red ukida, ti dobivaš i ništa ne zapisuješ. Ukoliko prvi ulog završi gubitkom, onda počinješ pisati niz i "1". Drugi broj po redu će ti reći koliko slijedeći put moraš uložiti. Ako ulog završi gubitkom, to što si izgubio staviš na kraj retka. Kada dobiješ precrtaš 2 broja sa desne strane, drugim riječima precrtaš to što si dobio.

Ovo je bio princip originalnog Fibonacci sistema. Sada smo kod Fibonacci na 3 tuceta ...

 

Postupak igre:

To je jednostavno. Igraš Fibonacci, ali ni u kom slučaju ne na boje, ali na tucete tako da ulažeš na sva 3 tuceta istodobno. Može se reći da je ovdje neka sličnost sa sistemom Labouchere na 2 tuceta, ali pazi igrač ovdje ne zapisuje 1 brojčani redak, ali čak 3 Fibonacci retka - jedan redak za svaki tucet posebno!

 

Za bolji pregled - primjer konkretne igre:

Za primjer sam koristio French Roulette u CasinoEuro,

jer nudi dobre uvjete (prije svega koristiti u igri žetone i za 0,1 eura, - vidi sliku:

 


 

Premiere Roulette u CasinoEuro

 

 

Početak i postupak igre - korak po koraku:

 

Počinjemo s kapitalom 5000 žetona, odaberemo limite za dobitak

- recimo da želimo postići dobitak od 100 žetona

 

Stavljamo po 1 žeton na sva 3 tuceta, sjedne broj 3 - 1.tucet,

znači počinjemo pisati redak kod 2. i 3. tuceta ...

 

Tucet Serija
1  
2  1
3  1
Ukupno stanje: 5000

 

Stavljamo po 1 žeton na sa 3 tuceta, ako sjedne nula

moramo upisati gubitak u redovima kod sva tri tuceta.

 

Tucet Serija
1  1
2  1-1
3  1-1
Ukupno stanje: 4997

 

Stavljamo 1 žeton na 1.tucet i po 2 žetona na ostala 2 tuceta

sjedne broj 23 - 2.tucet,

2.tucet nuliramo i zapišemo gubitak kod 1. i 3.tuceta.

 

Tucet Serija
1  1-1
2  
3  1-1-2

Ukupno stanje: 4998

 

Stavljamo 2 žetona na 1.tucet, 1 žeton na 2.tucet i 3 žetona na 3.tucet

sjedne broj 0, znači da opet moramo upisati gubitak u redovima kod sva tri tuceta

 

Tucet Serija
1  1-1-2
2  1
3  1-1-2-3
Ukupno stanje: 4992

 

Stavljamo 3 žetona na 1.tucet, 1 žeton na 2.tucet i 5 žetona na 3.tucet

sjedne broj 23 - 2.tucet

2.tucet nuliramo i zapišemo gubitak kod 1. i 3.tuceta

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3
2  
3  1-1-2-3-5
Ukupno stanje: 4986

 

Stavljamo 5 žetona na 1.tucet, 1 žeton na 2.tucet i 8 žetona na 3.tucet

sjedne broj 25 - 3.tucet

precrtamo 2 broja sa desne strane kod 3.tuceta i zapišemo gubitak kod ostalih tuceta.

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3-5
2  1
3  1-1-2
Ukupno stanje: 4996

 

Stavljamo 8 žetona na 1.tucet, 1 žeton na 2.tucet i 3 žetona na 3.tucet

sjedne broj 20 - 2.tucet

brišemo znači 2.tucet i zapišemo gubitak kod ostalih tuceta

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3-5-8
2  
3  1-1-2-3
Ukupno stanje: 4987

 

Stavljamo 11 žetona na 1.tucet, 1 žeton na 2.tucet i 5 žetona na 3.tucet

sjedne broj 29 - 3.tucet

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3-5-8-13
2  1
3  1-1
Ukupno stanje: 4985

 

Stavljamo 21 žetona na 1.tucet, 1 žeton na 2.tucet i 2 žetona na 3.tucet

sjedne broj 0, što još dodati, već treći put nula, nažalost se desi:-(

znači zapišemo gubitak u redovima kod sva tri tuceta.

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3-5-8-13-21
2  1-1
3  1-1-2
Ukupno stanje: 4961

 

Uložimo 34 žetona na 1.tucet, 2 žetona na 2.tucet i 3 žetona na 3.tucet

sjedne broj 11 - 1.tucet, čime je omogućeno smanjenje deficita prvog tuceta

i prvi put smo u značajnijem plusu.

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3-5-8
2  1-1-2
3  1-1-2-3
Ukupno stanje: 5024

 

Uložimo 13 žetona na 1.tucet, 3 žetona na 2.tucet i 5 žetona na 3.tucet

sjedne broj 5 - 1.tucet

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3
2  1-1-2-3
3  1-1-2-3-5
Ukupno stanje: 5042

 

Uložimo 5 žetona na 1.tucet, 5 žetona na 2.tucet i 8 žetona na 3.tucet

sjedne broj 21 - 2.tucet

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3-5
2  1-1
3  1-1-2-3-5-8
Ukupno stanje: 5039

 

Uložimo 8 žetona na 1.tucet, 2 žetona na 2.tucet i 11 žetona na 3.tucet

sjedne broj 5 - 1.tucet

 

Tucet Serija
1  1-1-2
2  1-1-2
3  1-1-2-3-5-8-11
Ukupno stanje: 5042

 

Uložimo 3 žetona na 1.tucet, 3 žetona na 2.tucet i 19 žetona na 3.tucet

sjedne broj 26 - 3.tucet

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3
2  1-1-2-3
3  1-1-2-3-5
Ukupno stanje: 5074

 

Uložimo 5 žetona na 1.tucet, 5 žetona na 2.tucet i 8 žetona na 3.tucet

sjedne broj 22 - 2.tucet

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3-5
2  1-1
3  1-1-2-3-5-8
Ukupno stanje: 5071

 

Uložimo 8 žetona na 1.tucet, 2 žetona na 2.tucet i 11 žetona na 3.tucet

sjedne broj 32 - 3.tucet

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3-5-8
2  1-1-2
3  1-1-2-3
Ukupno stanje: 5083

 

Uložimo 11 žetona na 1.tucet, 3 žetona na 2.tucet i 5 žetona na 3.tucet

sjedne broj 7 - 1.tucet

 

Tucet Serija
1  1-1-2-3
2  1-1-2-3
3  1-1-2-3-5
Ukupno stanje: 5097

 

Uložimo 5 žetona na 1.tucet, 5 žetona na 2.tucet i 8 žetona na 3.tucet

sjedne broj 36 - 3.tucet

 

Ukupno stanje: 5103 – planirani dobitak smo postigli - završavamo igru

 

 

Saznanja od igre i potrebe kapitala:

Od primjera se vrlo dobro vidi uravnoteženost. Naravno da su duge serije kada ne sjedne tucet koji trebamo uvijek neugodne, ali ako već do toga dođe, pad kapitala većinom nije posebno dramatičan, jer uvijek imamo neki tucet koji zarađuje.

U trenutku kada potreban tucet sjedne, igra je značajno u plusu. Radi veće sigurnosti prilikom igre dobro je imati uložen dovoljan kapital ili koristiti dovoljno žetona niske vrijednosti.

Postoji još nešto više uravnoteženo od Fibonacci na 3 tuceta?

Jeste, Fibonacci na 6 tuceta. Molim ne shvaćajte ovo kao nesmisao. Svi naravno

znamo da su na platnu samo 3 tuceta, ali pogledajmo na ovo drukčije... Kao što znamo rulet,

postoji mogućnost ulagati i na 3 kolone. S obzirom da svaka kolona

ima 12 brojeva, nije nikakva razlika između kolone i tuceta. Tko savlada igru

na 3 tuceta, može probati igrati i na šest tuceta. Znači da možeš ulagati na 3 tuceta

i 3 kolone istodobno. Potrebno je dodati da pratiti 6 redova Fibonacci sistema istodobno

je malo teže, ali igra je ugodna te vjerojatno je dobro i to.

 

Zaključak:

Fibonacci je bio fantastičan matematičar te tome odgovaraju i njegovi sistemi koji polaze od rezultata njegovog istraživanja. Među igračima su povijesni svojom ravnotežom i ugodnom igrom.

Ovo ali ne znači da je gubitak isključen. Nekada igrači imaju probleme sve ispravno stići zabilježiti - svaki spin na sva 3 reda. Stoga je dobro odabrati kasino koje omogućuje sve u miru sračunati, staviti ispravne vrijednosti uloga na platno i tek tada sam pritisnuti spin - ovo je npr. moguće kod Casina Eura, Casina Europa, eventualno u Unibetu.

I kod uravnoteženih sistema ovog tipa potrebno je spriječiti djelovanje matematičke prednosti ruleta. Stoga je dobro odrediti limite dobitka i gubitka (kao u ovom primjeru) i nakon postizanja istog, igru odmah opustiti ili otići na drugi sistem.

 

Kao i uvijek dobro je sistem najprije temeljito isprobati, u miru samo tako i bez financijskog rizika u dolje navedenim kasinima:

Natrag na glavnu stranicu sa ruletnim sistemima

 

 

 

 

 

 

.