Kako nadmudriti casino

                            Savjeti igrača ruleta

Udaljeni tucet

  

Opis sistema

         Cijeli niz sistema ruleta osnovan je na progresiji, znači povećavanju uloga. Iskusni igrači

sigurno će potvrditi da je čekanje na kraj serije često stresna situacija.

Stoga je ugodno saznati da postoje i sistemi osnovani na nekom drugom principu.

Kod ovog sistema igrač ne čeka da završi duga serija, ali raduje se njenom početku ...

Ovdje se naviše ulaže na tucete, statistički uzeto uvijek je obećana uravnotežena igra

sa velikim brojem dobitka.

 

Postupak igre:

Ulažeš na tucete (isplata u odnosu 2:1).

Radi postizanja veće vjerojatnosti dobitka, uvijek se mora uložiti na 2 tuceta.

Stavljanje uloga na platno ovisi o broju koji je upravo sjeo.

Broj koji je sjeo pripada među određeni tucet. Njega ostaviš i ulažeš na preostala dva.

 

Primjer:

Ukoliko sjedne broj 21, znači 2.tucet, slijedeći put ulažeš na tucete br. 1 i 3.

U drugom potezu sjedne broj 36 (3.tucet), znači slijedeći put ulažeš na tucete br. 1 i 2.

 

Vrijednosti uloga:

Počinješ ulogom po 2 žetona na svaki od dva tuceta.

Ukoliko u određenom spinu dobiješ, povećavaš ulog na oba tuceta za 1 žeton.

Ukoliko u određenom spinu izgubiš, vraćaš se nazad na ulog po 2 žetona na oba tuceta.

 

Mogući financijski efekti:

Ukoliko dobiješ u 1. spinu, dobivaš 2 žetona, u slučaju gubitka gubiš 4 žetona

Ukoliko dobiješ u 1. spinu te izgubiš u 2. spinu, gubiš ukupno 3 žetona

Ukoliko dobiješ prva 2 spina te izgubiš u trećem, gubiš ukupno 1,5 žetona

I sada to već počinje biti zanimljivije...

Ukoliko dobiješ prva 3 spina te izgubiš u četvrtom, dobivaš ukupno 0,5 žetona

Ukoliko dobiješ prva 4 spina te izgubiš u petom, dobivaš ukupno 3 žetona

Ukoliko dobiješ prvih 5 spina te izgubiš u šestom, dobivaš ukupno 6 žetona

Ukoliko dobiješ prvih 6 spina te izgubiš u sedmom, dobivaš ukupno 9,5 žetona

Ukoliko dobiješ prvih 7 spina te izgubiš u osmom, dobivaš 13,5 žetona

Ukoliko dobiješ prvih 8 spina te izgubiš u devetom, dobivaš 18 žetona ...

.... i tako dalje ...

 

Tablica br. 1:

Vrijednosti uloga i dobitaka u trajanju 30 spina

 

Spin br.

Vrijednost uloga

Dobitak

Suma dobitaka

Profit prilikom gubitka na zadnjem spinu

1 4 2 2 -4
2 5 2,5 4,5 -3
3 6 3 7,5 -1,5
4 7 3,2 11 0,5
5 8 4 15 3
6 9 4,5 19,5 6
7 10 5 24,5 9,5
8 11 5,5 30 13,5
9 12 6 36 18
10 13 6,5 42,5 23
11 14 7 49,5 28,5
12 15 7,5 57 34,5
13 16 8 65 41
14 17 8,5 73,5 48
15 18 9 82,5 55,5
16 19 9,5 92 63,5
17 20 10 102 72
18 21 10,5 112,5 81
19 22 11 123,5 90,5
20 23 11,5 137 100,5
21 24 12 147 111
22 25 12,5 159,5 122
23 26 13 172,5 133,5
24 27 13,5 186 145,5
25 28 14 200 158
26 29 14,5 214,5 171
27 30 15 229,5 184,5
28 31 15,5 245 198,5
29 32 16 261 213
30 33 16,5 277,5 228

 

Sažetak saznanja iz tablice br.1:

Kada pogledamo na vrijednosti gubitaka i dobitaka malo detaljnije, možemo zapaziti

da su gubitci maksimalno 4 žetona (pri vrijednosti žetona 1)

Ukoliko uhvatiš dužu seriju dobitaka (što je samo pitanje vremena),

dobitci imaju puno veće vrijednosti.

 

Vjerojatnost pojave duže serije:

Kao što sam rekao na uvodu, ovdje nas duže serije ne brinu, ali obrnuto, očekujemo ih.

Čekamo na naš "udaljeni tucet", (na taj na koji nismo uložili)

te želimo da je što udaljeniji:-)

Uvijek se mora računati sa time da će biti i cijeli niz spinova, kada se gubitak žetona postepeno povećava.

Međutim, ukoliko zabilježiš seriju dobiti, kada onaj " udaljeni tucet " na koji nemaš uloženo,

ne sjedne u trajanju recimo 10-15 spina, onda dobivaš nešto između 30 - 60 žetona!

Statistika govori da je otprilike potrebno 100 - 200 spina da se pojavi 4 - 5 drugih serija.

Molim da ovaj broj ne uzmemo ozbiljno, kao što je poznato kod ruleta može doći do promjena kako u negativnom, tako i pozitivnom smjeru.

 

Za bolju preglednost prilažem tablicu iz igre kod CasinaEura, gdje se može zapaziti koji kapital je otprilike potreban za početak igre. Za igru su korišteni žetoni u vrijednosti po 25, stoga je prvi ulog bio 100 žetona (2 žetona x 2 tuceta x 25). Naravno da svaki igrač može bita nivo cijena, kako mu odgovara, kao što znamo, kod CasinaEura mogu se birati žetoni i po 0,1 euro. U primjeru je ulagano u trajanju 200 spina. Početnik će možda biti iznenađen nizom dobitaka kod konkretnih spinova, ali da se podsjetimo, ulažemo na dva tuceta, znači da su dobitci prosječno u 2 od 3 spina. Ovi pojedini dobitci više manje pomažu ravnoteži sistema. Za konačan efekt je bitna duža serija dobitaka.

 

Objašnjenje za slijedeću tablicu br.2:

 

Kolona "Tucet" znači tucet u koji sjedne određeni spin. Ukoliko sjedne nula,

              naravno to je gubitak, u koloni je označen brojem 0.

U koloni "Promjena tuceta" slovo X znači dobitak, brojke znače broj spina od zadnjeg dobitka.

Kolona "Serija pobjeda" znači broj spina u kojem je trajala ista serija. Gubitak je označen brojkom nula.

Kolona "Vrijednost uloga" znači visinu ukupnog uloga (na oba tuceta zajedno).

              Primjerice: 100 znači da je uloženo po 50 žetona na svaki tucet.

Kolona "Aktualan dobitak" govori koliko iznosi dobitak u konkretnom spinu.

Kolona "Čisti profit" sadrži ukupan dosadašnji dobitak.

 

 

Tablica br. 2

 

Spin br.

Sjeo je broj

Tucet

Promjena tuceta

Serija dobitka

Vrijednost uloga

Aktualan dobitak

Čisti profit

1 14 2          
2 23 2 1 0 100 -100 -100
3 1 1 X 1 100 50 -50
4 13 2 X 2 150 75 25
5 20 2 1 0 200 -200 -175
6 23 2 2 0 100 -100 -275
7 6 1 X 1 100 50 -225
8 29 3 X 2 150 75 -150
9 1 1 X 3 200 100 -50
10 32 3 X 4 250 125 75
11 15 2 X 5 300 150 225
12 9 1 X 6 350 175 400
13 3 1 1 0 400 -400 0
14 21 2 X 1 100 50 50
15 21 2 1 0 150 -150 -100
16 1 1 X 1 100 50 -50
17 0 0 1 0 150 -150 -200
18 3 1 2 0 100 -100 -300
19 27 3 X 1 100 50 -250
20 0 0 1 0 150 -150 -400
21 30 3 2 0 100 -100 -500
22 17 2 X 1 100 50 -450
23 36 3 X 2 150 75 -375
24 16 2 X 3 200 100 -275
25 6 1 X 4 250 125 -150
26 14 2 X 5 300 150 0
27 7 1 X 6 350 175 175
28 19 2 X 7 400 200 375
29 24 2 1 0 450 -450 -75
30 32 3 X 1 100 50 -25
31 2 1 X 2 150 75 50
32 7 1 1 0 200 -200 -150
33 18 2 X 1 100 50 -100
34 0 0 1 0 150 -150 -250
35 33 3 X 1 100 50 -200
36 0 0 1 0 150 -150 -350
37 10 1 X 1 100 50 -300
38 29 3 X 2 150 75 -225
39 21 2 X 3 200 100 -125
40 31 3 X 4 250 125 0
41 0 0 1 0 300 -300 -300
42 23 2 X 1 100 50 -250
43 35 3 X 2 150 75 -175
44 22 2 X 3 200 100 -75
45 30 3 X 4 250 125 50
46 9 1 X 5 300 150 200
47 12 1 1 0 350 -350 -150
48 8 1 2 0 100 -100 -250
49 26 3 X 1 100 50 -200
50 35 3 1 0 150 -150 -350
51 31 3 2 0 100 -100 -450
52 31 3 3 0 100 -100 -550
53 10 1 X 1 100 50 -500
54 20 2 X 2 150 75 -425
55 32 3 X 3 200 100 -325
56 23 2 X 4 250 125 -200
57 8 1 X 5 300 150 -50
58 14 2 X 6 350 175 125
59 7 1 X 7 400 200 325
60 11 1 1 0 450 -450 -125
61 25 3 X 1 100 50 -75
62 9 1 X 2 150 75 0
63 1 1 1 0 200 -200 -200
64 4 1 2 0 100 -100 -300
65 7 1 3 0 100 -100 -400
66 31 3 X 1 100 50 -350
67 10 1 X 2 150 75 -275
68 30 3 X 3 200 100 -175
69 23 2 X 4 250 125 -50
70 28 3 X 5 300 150 100
71 19 2 X 6 350 175 275
72 29 3 X 7 400 200 475
73 4 1 X 8 450 225 700
74 7 1 1 0 500 -500 200
75 6 1 2 0 100 -100 100
76 13 2 X 1 100 50 150
77 30 3 X 2 150 75 225
78 19 2 X 3 200 100 325
79 28 3 X 4 250 125 450
80 16 2 X 5 300 150 600
81 11 1 X 6 350 175 775
82 28 3 X 7 400 200 975
83 4 1 X 8 450 225 1200
84 30 3 X 9 500 250 1450
85 23 2 X 10 550 275 1725
86 15 2 1 0 600 -600 1125
87 26 3 X 1 100 50 1175
88 28 3 1 0 150 -150 1025
89 15 2 X 1 100 50 1075
90 26 3 X 2 150 75 1150
91 11 1 X 3 200 100 1250
92 4 1 1 0 250 -250 1000
93 10 1 2 0 100 -100 900
94 25 3 X 1 100 50 950
95 8 1 X 2 150 75 1025
96 32 3 X 3 200 100 1125
97 2 1 X 4 250 125 1250
98 4 1 1 0 300 -300 950
99 34 3 X 1 100 50 1000
100 14 2 X 2 150 75 1075
101 22 2 1 0 200 -200 875
102 7 1 X 1 100 50 925
103 8 1 1 0 150 -150 775
104 24 2 X 1 100 50 825
105 7 1 X 2 150 75 900
106 25 3 X 3 200 100 1000
107 35 3 1 0 250 -250 750
108 1 1 X 1 100 50 800
109 19 2 X 2 150 75 875
110 29 3 X 3 200 100 975
111 11 1 X 4 250 125 1100
112 0 0 1 0 300 -300 800
113 2 1 2 0 100 -100 700
114 19 2 X 1 100 50 750
115 11 1 X 2 150 75 825
116 1 1 1 0 200 -200 625
117 34 3 X 1 100 50 675
118 9 1 X 2 150 75 750
119 17 2 X 3 200 100 850
120 12 1 X 4 250 125 975
121 26 3 X 5 300 150 1125
122 13 2 X 6 350 175 1300
123 0 0 1 0 400 -400 900
124 34 3 X 1 100 50 950
125 19 2 X 2 150 75 1025
126 11 1 X 3 200 100 1125
127 9 1 1 0 250 -250 875
128 16 2 X 1 100 50 925
129 28 3 X 2 150 75 1000
130 3 1 X 3 200 100 1100
131 8 1 1 0 250 -250 850
132 24 2 X 1 100 50 900
133 14 2 1 0 150 -150 750
134 6 1 X 1 100 50 800
135 34 3 X 2 150 75 875
136 18 2 X 3 200 100 975
137 36 3 X 4 250 125 1100
138 15 2 X 5 300 150 1250
139 36 3 X 6 350 175 1425
140 33 3 1 0 400 -400 1025
141 3 1 X 1 100 50 1075
142 28 3 X 2 150 75 1150
143 10 1 X 3 200 100 1250
144 24 2 X 4 250 125 1375
145 9 1 X 5 300 150 1525
146 24 2 X 6 350 175 1700
147 27 3 X 7 400 200 1900
148 13 2 X 8 450 225 2125
149 22 2 1 0 500 -500 1625
150 7 1 X 1 100 50 1675
151 26 3 X 2 150 75 1750
152 16 2 X 3 200 100 1850
153 9 1 X 4 250 125 1975
154 20 2 X 5 300 150 2125
155 3 1 X 6 350 175 2300
156 25 3 X 7 400 200 2500
157 16 2 X 8 450 225 2725
158 34 3 X 9 500 250 2975
159 17 2 X 10 550 275 3250
160 20 2 1 0 600 -600 2650
161 5 1 X 1 100 50 2700
162 19 2 X 2 150 75 2775
163 2 1 X 3 200 100 2875
164 19 2 X 4 250 125 3000
165 23 2 1 0 300 -300 2700
166 8 1 X 1 100 50 2750
167 18 2 X 2 150 75 2825
168 0 0 1 0 200 -200 2625
169 14 2 2 0 100 -100 2525
170 27 3 X 1 100 50 2575
171 27 3 1 0 150 -150 2425
172 30 3 2 0 100 -100 2325
173 27 3 3 0 100 -100 2225
174 34 3 4 0 100 -100 2125
175 25 3 5 0 100 -100 2025
176 3 1 X 1 100 50 2075
177 25 3 X 2 150 75 2150
178 3 1 X 3 200 100 2250
179 20 2 X 4 250 125 2375
180 27 3 X 5 300 150 2525
181 11 1 X 6 350 175 2700
182 6 1 1 0 400 -400 2300
183 31 3 X 1 100 50 2350
184 30 3 1 0 150 -150 2200
185 8 1 X 1 100 50 2250
186 21 2 X 2 150 75 2325
187 11 1 X 3 200 100 2425
188 8 1 1 0 250 -250 2175
189 28 3 X 1 100 50 2225
190 19 2 X 2 150 75 2300
191 0 0 1 0 200 -200 2100
192 7 1 X 1 100 50 2150
193 13 2 X 2 150 75 2225
194 32 3 X 3 200 100 2325
195 36 3 1 0 250 -250 2075
196 14 2 X 1 100 50 2125
197 11 1 X 2 150 75 2200
198 32 3 X 3 200 100 2300
199 6 1 X 4 250 125 2425
200 22 2 X 5 300 150 2575

 

Zaključne preporuke:

         Kao što se od primjera može uočiti, sistem je karakterističan ponekad manjim gubicima, koje na kraju zamijeni ugodna serija dobitaka uvijek kada je i malo duža serija. S obzirom da se ovdje ulaže na dva tuceta, moguć je dobitak u aktualnom spinu 2/3. Duže serije se stoga mogu očekivati. I ovdje preporučam isprobati sistem samo tako bez financijskog rizika u dolje navedenim kasinima, radi bolje procjene kapitala koji će biti potreban. Isto tako neophodno je odrediti limit za dobitak i gubitak, te kada ga postigneš, preporučam igru završiti ili otići na drugi sistem, kako bi se spriječilo djelovanje matematičke prednosti kasina.

 

Na isti način se u ovim pouzdanim casinima može samo probati igra:

Natrag na glavnu stranicu sa ruletnim sistemima

 

 

 

 

 

 

.