Kako nadmudriti casino

                            Savjeti igrača ruleta

Napad - sistem ruleta

  

Opis sistema:

I ovaj sistem jednako kao i prethodni je namijenjen za ulaganje na brojeve.

Ovaj sistem je naime vrlo agresivan, nije namijenjen za ugodnu igru.

Traži veći kapital te je prikladan za igrače koji podnose veće opterećenje rizika.

Igrač u toku igre postepeno pokriva veliki dio platna, slično kao što se ponaša

bombarder koji napada, odatle i njegov naziv.

 

Princip igre:

Ulažeš 1 žeton na broj koji je upravo pao.

Ukoliko u narednom spinu padne drugi broj, slijedeći put ulažeš

za jedan žeton više na oba dva broja. Ovako stalno ideš dalje.

 

Praktični prikaz igre:

Zadnji broj je pao 4. Uzmeš jedan žeton i staviš ga na ovaj broj.

Slijedeći put padne broj 2. Uzmeš jedan žeton više i staviš po 2 žetona na 4 i 2.

Padne broj 18. Ulažeš znači po 3 žetona na 4, 2 i 18.

Padne broj 13, ulažeš po 4 žetona na 4, 2, 18 i 13.

Padne broj 1, znači ulažeš po 5 žetona na 4, 2, 18, 13 i 1.

Pada broj 36, ulažeš po 6 žetona na 4, 2, 18, 13, 1 i 36.

Pada broj 31, ulažeš po 7 žetona na 4, 2, 18, 13, 1, 36 i 31.

Pada broj 2, dobitak! Imaš uloženo 7 žetona, znači dobitak je 7 x 35 = 245.

       245 + 7 žetona, korištenih prilikom zadnjeg spina.

       Izdaci: žetoni na brojevima 4, 18, 13, 1, 36 a 21, znači 42 žetona

       U prethodnim spinovima ukupno je korišten                 91 žeton

       Dobitak iznosi 245 - 42 - 91 = 112 žetona

 

Nakon dobitka imaš nekoliko mogućnosti:

1. Završiti igru i ići slaviti (s obzirom na narav sistema ovu varijantu preporučam)

2. "Resetirati igru" i opet početi sa jednim žetonom.

3. Nastaviti dalje sa prvotnim vrijednostima žetona (ovdje se ali mora pamtiti,

    da se sa dodanim spinovima primjereno tome mora povećati i broj žetona)

 

Upozorenje:

Nakon jednog žetona ulaganja se mogu povećavati maksimalno do 9. spinova. Sa igrom se naravno može nastaviti, ali u drugim spinovima

potrebe za kapitalom rastu puno brže (npr. u 10. spinu preporučuju uložiti nipošto 10, ali minimalno 12 žetona).

Stoga molim ne podcjenjivati ovaj sistem. Preporučam sve temeljito testirati na nečisto i upisivati potrebe za kapitalom pojedinih spinova.

 

Zaključak:

Kao što je vidljivo, sistem je zaista agresivan, sa velikim potrebama za kapitalom

i na psihičko stanje igrača. O preokretu igre ovdje nije nužda. Stoga preporučam

napustiti igru nakon postizanja dobitka, eventualno otići na drugi sistem.

 

Na isti način se u ovim pouzdanim casinima može samo probati igra:

Natrag na glavnu stranicu sa ruletnim sistemima

 

 

 

 

 

 

.